عناوین برخی از خدمات آماری و پژوهشی شرکت شاخص نگار

خانه / بلاگ

عناوین برخی از خدمات آماری و پژوهشی شرکت شاخص نگار

26 آگوست 2019 0 دیدگاه

عناوین تعدادی از خدمات آماری و پژوهشی ارائه شده به سازمان های دولتی ، تعاونی و خصوصی ذکر شده است .

همچنین از سال ۱۳۹۱ فعالیتهای پژوهشی و مدیریتی جدیدی به فعالیتها و خدمات و محصولات شرکت افزوده شده است و سبد ارائه خدمات پژوهشی شرکت را متنوع تر نموده است تا از توانمدی های کارشناسی ، که سرمایه‌ انسانی این شرکت را تشکیل می‌دهد به میزان و نحوه‌ی بهتر و بیشتری استفاده گردد.

فهرست عناوین برخی از خدمات آماری و پژوهشی شرکت شاخص نگار

۱- تهیه و اجرای طرح تردد شماری جاده ای کشور در سال ۸۰ و ۸۱

۲- برگزاری دوره های آموزشی منطقه ای روشهای نمونه گیری با همکاری SIAP برای کشورهای منطقه آسیای میانه. 

۳- ترجمه طبقه بندی بین المللی کالاها ( c . p . c ) 

۴- تهیه و اجرای طرح آمارگیری از قیمت و اجاره بهای واحد مسکونی در ۲۱ شهر بزرگ کشور در سالهای ۸۳ – ۱۳۷۸ 

۵- انجام مطالعات نظری مکمل حسابهای اقتصادی کشور 

۶- تهیه طرح فنی و نظری حسابهای اقتصادی کشور ۷- اجرای آمارگیریهای ویژه حسابهای اقتصادی در تمام استانها 

۷- اجرای آمارگیریهای ویژه حسابهای اقتصادی در تمام استانها

۸- تهیه و اجرای طرح حسابهای منطقه ای 

۹- تهیه و اجرای طرح آمارگیری از قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در کلیه شهرهای کشور

۱۰- طرح آمارگیری از اوقات فراغت جوانان و نوجوانان کشور 

۱۱- تهیه و اجرای طرح سرشماری جمعیتی در شهر ماهدشت 

۱۲- تهیه و اجرای چند طرح نظر سنجی در سطح شهر تهران 

۱۳ – تهیه سیستم استخراج نتایج مربوط به بیش از ۲۵ طرح آماری مرکز آمار ایران 

۱۴- انجام بیش از ۱۰ فقره نظر سنجی در مورد مسایل اجتماعی و اقتصادی 

۱۵- تهیه و اجرای طرحهای ارزشیابی پروژه های ملی و بین المللی به کارفرمایی سازمان ملل متحد و بانک جهانی) 

۱۶- ارزیابی اجتماعی پروژه فاضلاب تهران برای بانک جهانی 

۱۷- داده آمایی و داده پردازی طرحهای آماری 

۱۸ – انجام آمارگیریهای نمونه ای و سرشماریهای جمعیتی در چند شهر کشور 

۱۹- امکان سنجی برای اجرای بررسیهای جمعیتی جامعه بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی 

۲۰- مشارکت در تدوین ضوابط تهیه طرحهای آماری برای شورای عالی آمار 

۲۱- آمارگیری انرژی برای UNDP 

۲۲- مطالعه نظری بخشهای نهادی پیش بینی شده در سیستم حسابهای ملی سال ۱۹۹۳ 

۲۳- طرح جامع الگوی تغذیه 

۲۴ – تهیه طرح پروژه SENOX (برای وزارت بازرگانی) 

۲۵- برآورد میزان بیکاری در کشور 

۲۶- تهیه طرح محاسبه مساحت شهرهای کشور – وزارت مسکن و شهرسازی 

۲۷ – اطلاع رسانی آماری برای متقاضیان خارج از کشور 

۲۸- تهیه و اجرای طرح جامع آمارگیری در جزیره قشم ۸۰ – ۸۱ 

۲۹- تهیه طرح جامع سنجش رضایت ارباب رجوع (طرح تکریم) 

۳۰- اجرای طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی (به کارفرمائی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) 

۳۱- همکاری برای طراحی و اجرای طرح ارزیابی سیاستهای اشتغالزایی برای ILO 

۳۲ – ساماندهی، داده آمایی و تهیه گزارش طرح جامع آماری اطلاعات کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی)

۳۳- اجرای طرح میزان رضایت مشتریان ایران خودرو 

۳۴- تهیه و اجرای طرح نظارت بر اجرای طرحهای مرکز آمار ایران 

۳۵- تهیه طرح جامع بانک اطلاعات حمل و نقل کشور با کارفرمایی شرکت مترا در سال ۱۳۸۲ 

۳۶- اجرای طرح آمارگیری از تکریم ارباب رجوع در دستگاههای اجرایی استان مازندران در سال ۱۳۸۴ 

۳۷- تهیه و اجرای طرح نظارت بر سرشماری از شرکتهای تعاونی کشور در سال ۱۳۸۳ | 

۳۸ – اجرای طرح تحقیقاتی شناسایی خیرین کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران ۱۳۸۵ 

۳۹- اجرای طرح تردد شماری و پارامترهای ترافیکی در شهر تهران با کارفرمایی سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ 

۴۰- اجرای طرح نظارت بر طرح آمارگیری از فعالیتهای باغی در مناطق روستایی کشور با کارفرمایی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۶ 

۴۱- مدیریت اجرایی طرح نظارت بر سرشماری از شرکتهای تعاونی کشور با کارفرمایی پژوهشکده آمار در سال ۱۳۸۶ 

۴۲- داده آمایی، وریف و ادیت موضوعی پرسشنامه های سرشماری از شرکتهای تعاونی با کارفرمایی وزارت تعاون در سال ۱۳۸۶ 

۴۳- طرح کالاشناسی اقلام طرحهای آمار گیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۸۶ 

۴۴- داده امایی، وریف و ادیت موضوعی پرسشنامه های سرشماری از عشایر کوچنده در سال ۱۳۸۷ 

۴۵- آمارگیری از قیمت و اجاره بهای مسکن شهری در سطح کل کشور در سال ۱۳۸۷

۴۶- جمع آوری آمارهای ثبتی مورد نیاز حسابهای ملی در سال ۱۳۸۷ 

۴۷- اجرای طرح اندازه گیری آلاینده های هوا در ۱۲ ایستگاه شهر تهران در سال ۱۳۸۷

۴۸ – طراحی و تدوین نظام آماری هدفمند مدیران شهرداری تهران (MIS) در سال ۱۳۸۷

۵۰- آمارگیری از قیمت و اجاره بهای مسکن شهر تهران – زمستان سال ۱۳۸۷ و بهار سال ۱۳۸۸

۵۱- نظارت بر طرح تمام شماری بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین در سال ۱۳۸۸

۵۲- داده آمایی و وریف طرحهای مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ 

۵۳- آمارگیری پروژه مطالعاتی حمل و نقل عمومی شهرکهای اقماری تهران در سال ۱۳۸۹ 

۵۴ – اجرای ۲۵ طرح آماری دفتر آمار و اطلاعات استانداری اردبیل در سال ۱۳۸۹ 

۵۵ – اجرای طرحهای آماری دفتر آمار و اطلاعات استانداری قزوین در سال ۱۳۸۹ 

۵۶- اجرای طرح آمارگیری از کارگاههای خرده فروشی، عمده فروشی و اقامتگاههای عمومی استان تهران در سال ۱۳۸۹ 

۵۷ – اجرای طرح آزمایش سرشماری سال ۱۳۹۰ استان تهران در سال ۱۳۸۹ 

۵۸- طرح بازشماری آزمایش سرشماری سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۸۹

۵۹- تهیه سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان بوشهر در سال ۱۳۸۹

۶۰- اجرای طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی کشور 

۶۱- تهیه گزارش آمار تفصیلی صنعت برق ایران 

۶۲- داده آمایی و وریف طرحهای مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۸ 

۶۳- اجرای طرحهای آماری استان قزوین

۶۴- داده آمایی و وریف طرح آمارگیری از مصرف حاملهای انرژی در بخش خانوار ۱۳۹۰

۶۵- طرح بازشماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰

۶۶- طرح فعالیت آمارگیری ویژه حسابهای ملی ۱۳۹۱ 

۶۷- عارضه یابی برای استاندارد سازی مدیریت و بازرسی در شرکتهای تعاونی در استانهای خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و آذربایجان شرقی 

۶۸- کمک به استقرار چرخه مدیریت بهره وری در شرکتهای تعاونی در استانهای خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و آذربایجان شرقی 

۶۹- بررسی فعالیت ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست

۷۰- ترجمه فارسی به انگلیسی متون سایت مرکز آمار ایران

۷۱- آمارگیری از طرحهای پنجگانه بخش حمل و نقل ویژه حسابهای ملی ۹۲

۷۲- طرح جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جداول داده ستانده ۱۳۹۰ از سازمان ها و شرکتهای دولتی

۷۳- جمع آوری و تحلیل اطلاعاتی شرکتهای واگذار شده کنترلی

۷۴- آموزش، اجرای عملیات میدانی، داده آمایی، وریف ادیت آدرس و ادیت موضوعی طرح تحقیق و توسعه استان تهران 

۷۵- طراحی و پیاده سازی نظام نوین آمار و اطلاعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۷۶- استخراج و کدگذاری طرح آمارگیری از گذران وقت پاییز و زمستان ۹۳ و بهار و تابستان ۹۴ و طرح آمارگیری از کارگاههای عمده فروشی و خرده فروشی لوازم خانگی ۹۳

۷۷- تکمیل اطلاعات و پرسشنامه های آماری دستگاهها و شرکت های منتخب مورد نیاز جدول داده ستانده ۱۳۹۰ و ارایه خدمات مشاوره در زمینه ایجاد ارتباط با سازمان های دولتی در جهت اخذ اطلاعات ملی و تفصیلی مورد نیاز جدول داده ستانده و حسابهای ملی 

۷۸- نظرسنجی از بازیکنان درباره میزان و نحوه استفاده از بازی های رایانه ای در سطح کشور 

برچسب ها :


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.